Jeofizik Hakkında


Jeofizik Mühendisliği, Yerküre’deki Maden, Mineral, Petrol, Doğal gaz, Su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını Bilimsel yöntemlerle yapan Mühendislik dalıdır.

Geniş olarak algılandığı biçimiyle Jeofizik, fiziğin ilkelerinin Yerküre’nin fiziksel problemlerine sıkı matematik analizin uygulanmasını uzmanlık edinir.
Yerküre’nin ilgili bölümü ve olayına göre Jeofizik araştırmalar, Uluslararası Bilim Birlikleri Konseyi (International Concil of Scientific Unions)’ne göre; Sismoloji (deprembilim) ve Yer içi Fiziği araştırmaları, Hidroloji araştırmaları, Jeomanyetizma ve Aeronomi araştırmaları, Meteoroloji ve Atmosfer Fizigi araştırmaları, Volkanoloji ve Yeriçi Kimyası araştırmaları ve Fiziksel Oşinografi olarak sınıflandırılırlar.
Fiziksel özelliklere dayanılarak oluşturulan jeofizik mühendisliği araştırma yöntemleri, belirli fiziksel özelliklerin arazide ve laboratuarda ölçülmesi ve bunların amaca göre değerlendirilmesi ve yorumlanmasına dayanır.
Fiziksel özelliklere göre sismik yöntemler, gravite yöntemi, elektrik ve elektromanyetik yöntemler, manyetik yöntemler, termik yöntemler, radyoaktif yöntemler, uzaktan algılama ve kuyu jeofiziği yöntemleri kullanılır. 

Jeofizik mühendislerinin bazı uzmanlık alanları; yeraltı suyu aramaları, petrol ve doğalgaz aramaları, jeotermal kaynak aramaları, doğal olayların araştırılması, depremsellik ve deprem riski araştırmaları, kayma yüzeyi tespiti ve heyelan araştırmaları, su baskını ve çiğ önleme araştırmaları, endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramaları, maden, kömür, taş ocağı rezerv ve kalite aramaları.